Uygulama Projeleri Yönetmeliği

0
167
views
uygulama projeleri yönetmeliği
uygulama projeleri yönetmeliği

İmar yönetmeliği esasına dayalı olarak binalar üzerinde yapımı gerçekleşen tesisat projelerine uygunluk kıstasları, imar yasası, imar planları, TSE ve büyükşehir belediyesince kabul edilen standartlara göre düzenlenecektir. Bu amaçla bina içerisinde yapılacak her türlü tesisat çalışması standartları çerçevesinde bağımsız projeler veya mimari ana projeye bağlı kalınarak düzenlenmektedir.

Uygulama Projeleri Nelerdir?

Bu projelerden mimarlık uygulama projeleri, parsel büyüklüğünün gerektirdiği ölçüde vaziyet planı ile aynı ölçekte en az iki kesit düzenlenmelidir. Mimarlık proje uygulaması ana proje durumunda bulunmaktadır. Diğer uygulama projeleri imar yönetmeliği kapsamında aşağıda açıklanmıştır.

Statik uygulama projesi kapsamında mimari projeye uygun olarak yığma kâgir, betonarme karkas, çelik ve diğer yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemleri üzerindeki hesaplamalardır. Bu hesaplamalar çerçevesinde, herhangi bir sebepten hasar görmüş yapıların kullanımı hakkında Bayındırlık Bakanlığınca yönlendirilen uzman mühendislerin teknik sonuçlarına dayandırılacaktır.

Mekanik tesisatı uygulama projeleri, yapının özelliğine göre belirlenir, ayrıca zorunlu olmadıkça mimari uygumla projeleri ölçeğinde çizilir. Temiz ve pis su, ısıtma, havalandırma, doğalgaz, asansör, saha sulama ve benzeri tesisat uygulama projeleri ile gerekli detay resimleri düzenlenir. Bu uygulamada ısı yalıtım projesi ve detayı mimari uygulama projesi kapsamında hazırlanır.

Elektrik tesisatı uygulama projeleri ise, zorunlu olmadıkça mimari projeye göre çizilir. Bu kapsamda iç elektrik tesisatı, makine mühendisi ile birlikte hazırlanan asansör, bina içi telefon, kablo tv , saha aydınlatma işlemleri elektrik tesisatı uygulama projesi dahilinde çizilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here