cedubal

Yabancılara Emlak Satışı Prosedürü

16 Ağustos 2013
166 kez okundu

Yabancılara ait emlak satışında başvurulacak merci, 2644 sayılı Tapu Kanununun 26’ncı Maddesi ile belirlenmiştir. Mülkiyete, mülkiyetten ayrı ayni haklara ilişkin sözleşmeleri düzenleme görev ve yetkisi bu kanun ile Tapu Sicil Müdürlüklerine verilmiştir.

Taşınmaz mal hakkını kullanarak mülk edinmek isteyen yabancılarla, mülkiyetten ayrı ayni haklardan yararlanmak isteyen yabancı kişiler, başvurularını, taşınmaz malın bulunduğu bölgenin Tapu Sicil Müdürlüğüne yapmalıdırlar.

Yabancılara ait başvuru, konu ile ilgili yardımcı bilgiler ve yönlendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden temin edilebilir.

Mülk edinmek isteyen yabancı ile Türk vatandaşı arasında istenilen belgeler için bir fark yoktur. Türk vatandaşları için istenen belgeler yabancı uyruklular içinde geçerlidir.

Yabancılara Mülk Satışı

Eğer emlak sahibi olmak isteyen gerçek kişi ise Gerçek Kişilik için istenen belgeler; taşınmaza ait tapu senedi, yoksa parsel numarasını belirleyen belge veya emlak sahibinin sözlü beyanı, iki adet fotoğraf ve pasaport belgesi.

Eğer emlak sahibi olmak isteyen tüzel kişi ise Tüzel Kişilik için istenen belgelerde şunlardır.

Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları yetki belgelerini, imza sirkülerini ve buna dayanılarak yetkili kılınan kişiye verilen vekâletnameyi ve yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan yabancı ticaret şirketleri için kuruldukları ülkenin kendi mevzuatınca ilgili makamlarından alacakları yetki belgesi yerine geçen bir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tapu işlemleri sırasında ödenmesi gereken harç ve vergiler açısından yabancı uyruklu kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında hiçbir fark yoktur.

 

.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


× 6 = kırk sekiz